Second Wave

Education

Foundation

Met ons digitale onderwijsplatform PetitPouss maken we leren leuk en toegankelijk voor miljoenen Afrikaanse kinderen.

Help ons

Help Jonge vrouwen in Niger een opleiding te volgen,
zodat ze een diploma hebben en een baan kunnen krijgen.

 

Ons doel is om kinderen in Franstalig Afrika te helpen beter te presteren op de basisschool, zodat ze het niveau bereiken dat nodig is om hun opleiding voort te zetten. We hebben PetitPouss opgezet als tool, een platform voor online onderwijs.

Online onderwijs zorgt ervoor dat kinderen kunnen doorleren, ook als ze fysieke lessen moeten missen door corona, lange afstanden, geweld in de regio of andere redenen. Het is van groot belang, want toegang tot onderwijs is een basisrecht en een van de belangrijkste voorwaarden voor een beter leven.

Klik op de knop of ga naar fr.petitpouss.fr om de applicatie zelf uit te proberen. Scrol naar beneden en maak een anonieme verbinding om het programma te gebruiken.

PetitPouss

Stichting Second Wave Education heeft PetitPouss ontwikkeld: een digitaal onderwijspakket voor basisschoolkinderen in Franstalig Afrika. Hiermee kunnen kinderen hun kennisniveau verbeteren,  kunnen leraren de kwaliteit van hun lessen optimaliseren en kunnen ouders de voortgang van hun kinderen beter volgen. De naam van de applicatie is fonetisch voor ‘een klein zetje’ in het Frans.

Het programma tilt de leerlingen op een speelse manier naar een hoger niveau. Door PetitPouss toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk kinderen, leerkrachten en ouders in Franstalig Afrika, zullen leerlingen beter presteren en zullen basisschoolkinderen meer kans hebben om hun opleiding voort te zetten. Zo dragen we bij aan het oplossen van een van de grote vraagstukken op het Afrikaanse continent: onderwijsachterstand.

De digitale kloof tussen Nederland en grote delen van Sub-Sahara Afrika is onvoorstelbaar groot. Met de introductie van PetitPouss zetten we stappen om die kloof zoveel mogelijk te overbruggen. In samenwerking met goede lokale en internationale partners zoeken (en creëren) we kansen voor digitaal onderwijs in gebieden waar een laptop of tablet schaars is, waar internet slecht, onbetrouwbaar of soms afwezig is en waar docenten niet eerder met digitaal onderwijs hebben gewerkt.

PetitPouss

Stichting Second Wave Education heeft PetitPouss ontwikkeld: een digitaal onderwijspakket voor basisschoolkinderen in Franstalig Afrika. Hiermee kunnen kinderen hun kennisniveau verbeteren,  kunnen leraren de kwaliteit van hun lessen optimaliseren en kunnen ouders de voortgang van hun kinderen beter volgen. De naam van de applicatie is fonetisch voor ‘een klein zetje’ in het Frans.

Het programma tilt de leerlingen op een speelse manier naar een hoger niveau. Door PetitPouss toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk kinderen, leerkrachten en ouders in Franstalig Afrika, zullen leerlingen beter presteren en zullen basisschoolkinderen meer kans hebben om hun opleiding voort te zetten. Zo dragen we bij aan het oplossen van een van de grote vraagstukken op het Afrikaanse continent: onderwijsachterstand.

De digitale kloof tussen Nederland en grote delen van Sub-Sahara Afrika is onvoorstelbaar groot. Met de introductie van PetitPouss zetten we stappen om die kloof zoveel mogelijk te overbruggen. In samenwerking met goede lokale en internationale partners zoeken (en creëren) we kansen voor digitaal onderwijs in gebieden waar een laptop of tablet schaars is, waar internet slecht, onbetrouwbaar of soms afwezig is en waar docenten niet eerder met digitaal onderwijs hebben gewerkt.

Klik op de knop of ga naar fr.petitpouss.fr om de applicatie zelf uit te proberen. Scrol naar beneden en maak een anonieme verbinding om het programma te gebruiken.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om op te hoogte te blijven van onze projecten, activiteiten, en ander nieuws van Second Wave Education Foundation en PetitPouss!

Second Wave actualiteit

Ondertekening vierjarig contract Unicef

Ondertekening vierjarig contract Unicef

Opsteker voor PetitPouss Niger Op 27 november heeft Mounkaila Mossi van Fondation PetitPouss Niger een vierjarig akkoord ondertekend met UNICEF. Wat een geweldige opsteker is voor onze stichting,...

Lees meer
Samenwerken aan onderwijs in Togo

Samenwerken aan onderwijs in Togo

Christine Akakpo werkt sinds oktober 2020 bij PetitPouss Togo, medewerkster van het eerste uur. Zij werkt aan de contacten en samenwerkingen met NGO's, scholen en andere organisaties. Ze schreef het...

Lees meer

Vooruitgang

Sinds de start in 2020 is het PetitPouss-platform enorm gegroeid. Aanvankelijk hadden we alleen de basisvakken taal en wiskunde voor de twee hoogste klassen van de basisschool. In de jaren die volgden hebben we nieuwe vakken en oefeningen toegevoegd, met als resultaat dat nu ook de kinderen uit de vier hoogste klassen van de basisschool ermee aan de slag kunnen.

Op verzoek van de Nigerijnse minister van Onderwijs is een module gemaakt voor leerlingen van de eerste en tweede klas van de middelbare school. De applicatie biedt nu meer dan 1500 lessen en 6000 oefeningen.

Eind 2021 was er contact gelegd met in totaal 364 scholen in Togo en Niger. Met 54 scholen werd concreet samengewerkt en zo’n 3000 kinderen hadden al kennisgemaakt met PetitPouss. Inmiddels zijn dat er al veel meer; de aantallen groeien nog steeds. En in Niger maakt PetitPouss zelfs officieel deel uit van het nationale onderwijssysteem!

Beleid

Second Wave Education Foundation is opgericht om het onderwijs te promoten en te verbeteren en de onderwijskansen voor kinderen in de landen van Franstalig Afrika te vergroten. De stichting ontwikkelt en levert educatieve toepassingen, leermiddelen en ander noodzakelijk materiaal aan individuen (ouders, leerkrachten, kinderen) en onderwijsinstellingen die kinderen in staat stellen hun onderwijsprestaties te verbeteren en zo hun schoolloopbaan te verlengen en te optimaliseren.

Second Wave Education Foundation richt zich op een paar miljoen kinderen in Franstalig Afrika die nu verstoken zijn van onderwijs. Vanwege de pandemie, maar ook om andere redenen, waaronder armoede, lange afstand tot scholen, onveiligheid en gebrek aan hygiëne op scholen (wat meisjes direct treft). Met PetitPouss kunnen deze kinderen kwaliteitsvol onderwijs krijgen door middel van online leren.

Onze inspanningen zijn in het bijzonder – maar niet uitsluitend – gericht op kinderen in het basisonderwijs en in het bijzonder – maar niet uitsluitend – op kinderen met leermoeilijkheden en kinderen met beperkte of onvoldoende financiële middelen, te beginnen met Franstalig Afrika. Naast kinderen van reguliere openbare en particuliere scholen richten wij ons op kinderen met een beperking.

Beleid

Second Wave Education Foundation is opgericht om het onderwijs te promoten en te verbeteren en de onderwijskansen voor kinderen in de landen van Franstalig Afrika te vergroten. De stichting ontwikkelt en levert educatieve toepassingen, leermiddelen en ander noodzakelijk materiaal aan individuen (ouders, leerkrachten, kinderen) en onderwijsinstellingen die kinderen in staat stellen hun onderwijsprestaties te verbeteren en zo hun schoolloopbaan te verlengen en te optimaliseren.

Second Wave Education Foundation richt zich op een paar miljoen kinderen in Franstalig Afrika die nu verstoken zijn van onderwijs. Vanwege de pandemie, maar ook om andere redenen, waaronder armoede, lange afstand tot scholen, onveiligheid en gebrek aan hygiëne op scholen (wat meisjes direct treft). Met PetitPouss kunnen deze kinderen kwaliteitsvol onderwijs krijgen door middel van online leren.

Onze inspanningen zijn in het bijzonder – maar niet uitsluitend – gericht op kinderen in het basisonderwijs en in het bijzonder – maar niet uitsluitend – op kinderen met leermoeilijkheden en kinderen met beperkte of onvoldoende financiële middelen, te beginnen met Franstalig Afrika. Naast kinderen van reguliere openbare en particuliere scholen richten wij ons op kinderen met een beperking.

We danken alle donateurs, partners en ambassadeurs die ons werk mogelijk maken!

Triodos Foundation

Dankzij de bijdragen van onze partners en donateurs konden we PetitPouss verder ontwikkelen, onze activiteiten uitbreiden en elk jaar meer scholen, leerkrachten en kinderen helpen met online onderwijs.

logo

Dankzij de bijdragen van onze partners en donateurs konden we PetitPouss verder ontwikkelen, onze activiteiten uitbreiden en elk jaar meer scholen, leerkrachten en kinderen helpen met online onderwijs.

Triodos Foundation
logo
logo
logo
logo
logo
logo

De organisatie

De stichting is in januari 2020 opgericht in Haarlem, maar sinds juni 2018 werkten de oprichters al aan de plannen, het aanscherpen van de doelstelling, het opbouwen van een netwerk en het vinden van samenwerkingspartners.

Het bestuur bestaat uit Florrie de Pater (penningmeester), Jaap Stam (secretaris) en Baud Schoenmaeckers (voorzitter en bestuurslid). Het bestuur werkt onbezoldigd. Voor uitvoerende werkzaamheden in landen in Afrika worden reis- en verblijfkosten vergoed en wordt er rekening gehouden met lokale medewerkers.

Hasan Giire is de directeur en werkt sinds augustus 2020 in Togo. In Togo bestaat ons team uit Christine Akakpo, Kokou Galley, Attivor Abla Amesika, Botosse Bawaena Komivo en Bane-Ena Wémina Charles. Ons Nigerijnse kantoor heet Fondation PetitPouss Niger. Het wordt gerund door Mounkaila Mossi en Idamane Halla Mohamed.

Second Wave Education Foundation is een ANBI-organisatie.

Kamer van Koophandel nummer: 77118707
RSIN Tax number: 860906954
IBAN Second Wave Education Foundation:
NL43 TRIO 0320 0150 68

Pin It on Pinterest