Beleid

De Stichting Second Wave Education Foundation is opgericht op 22 januari 2020 en heeft sinds februari 2020 de ANBI status.

Kamer van Koophandel nummer 77118707
RSIN / fiscaal nummer: 860906954
IBAN: NL43 TRIO 0320 015068  t.n.v. Stichting Second Wave Education Foundation

anbi logo

Filosofie en missie

Onze filosofie is onderwijs verbeteren en toegankelijk maken – te beginnen in Franstalig Afrika (22 landen, 320 miljoen kinderen). Want onderwijs is de basis voor ontwikkeling en vergroot de kans op een beter leven. De missie is bijdragen aan het oplossen van een van de grote vraagstukken van het Afrikaanse continent – onderwijsachterstand. Dit doen we door met goede lokale en internationale samenwerkingspartners nieuwe onderwijsmogelijkheden binnen handbereik te brengen van kinderen van 6 – 16 jaar. Door samen te werken aan toegang tot internet en door meer mensen de beschikking te geven over een tablet. Onze drijfveer is Afrikaanse kinderen een toekomstperspectief bieden, kansen geven een volwaardige toekomst op te bouwen – dit begint bij (toegang tot) goed onderwijs.

Visie

We zijn ambitieus en zien voor ons dat over 5 jaar acht van de 22 Franstalige Afrikaanse landen kennis hebben gemaakt met onderwijsplatform PetitPouss. In vier landen zijn goed draaiende organisaties (stichtingen of bedrijven) opgezet. Deze zijn bemenst met lokale krachten die PetitPouss kunnen uitleggen en er presentaties over kunnen geven aan ouders, leerkrachten en kinderen, die feedback en input geven zodat wordt aangesloten op de lokale situatie. In deze landen willen we dat in die periode een kwart van de ouders van lagere schoolgaande kinderen is bereikt. Over 10 jaar zijn 16 van de 22 landen bereikt. Om het succes te behouden, wordt geïnnoveerd en goed geluisterd naar wensen van het betreffende land. Innovatie betekent onze ideeën afstemmen op lokale behoeften.

Achtergrond

Kinderen in groep 8 van de basisschool (CM2) in Franstalig Afrika moeten een examen doen, vergelijkbaar met onze Citotoets. Veel kinderen slagen hier niet voor  waardoor hun schoolcarrière in groep 8 eindigt. Hierin wil de stichting verandering brengen en daartoe is de applicatie PetitPouss gemaakt.

Onderwijzers, ambtenaren en ouders in Niger en Togo hebben aangegeven dat er grote behoefte is aan programma ontwikkeling voor de kinderen in andere klassen. Hieraan heeft de stichting gehoor gegeven. Najaar 2021 is het curriculum voor online onderwijs voor de gehele basisschool gereed.

Beleid 2020 – 2022

  • Voortdurende ontwikkeling, uitbreiding en verbetering van het platform op gebied van lay-out, toegankelijkheid en betere aansluiting op de lokale situatie;
  • Uitbreiding van de applicatie naar andere doelgroepen: kinderen uit alle groepen van de basisschool, de eerste klassen van de middelbare school en de leerkrachten;
  • Introductie in andere landen, te weten Mali, Burkina Faso, Ivoorkust en Guinée Conakry;
  • Afstemmen op de vraag vanuit deze landen i.v.m. de toenemende vraag naar online onderwijs door corona;
  • Onderzoek naar mogelijkheden een eigen productielijn op te zetten van refurbished, simpele tablets;
  • Gesprekken met internetproviders en het maken van gezamenlijke campagnes zodat internet op meer plaatsen werkt;
  • Intensivering van de bestaande samenwerking met UNHCR, Turing Foundation, Waka Waka en Strømme Foundation;
  • Nieuwe samenwerking aangaan met grote internationale partners zoals UNICEF, UNESCO en Plan International;
  • Aangaan van partnerships met partijen die tablets en (kleine) laptops ter beschikking willen stellen.

Werkwijze

De stichting heeft een bestuur in Nederland en werkt per land met lokale professionals – onderwijzers, onderwijsdeskundigen, pedagogen, verkopers, marketingdeskundigen. Ter plaatse wordt een uitvoeringsorganisatie opgezet. Per land wordt vanuit deze organisatie met lokale deskundigen bekendheid gegeven aan het platform. Dit wordt gedaan door presentaties te geven op scholen aan ouders, leerkrachten en kinderen, door workshops te geven, door podia te zoeken waarop de deskundigen hun boodschap over PetitPouss kunnen uitdragen, door de publiciteit te zoeken. Er worden flyers gemaakt en uitgedeeld. Daarnaast worden talloze gesprekken gevoerd en wordt voortdurend geïnnoveerd om zoveel mogelijk kinderen gebruik te kunnen laten maken van de applicatie.

Bestuur van de stichting

Baud Schoenmaeckers (voorzitter, uitvoerend)
Jaap Stam (secretaris)
Florrie de Pater (penningsmeester)
Hasan Giire is werkzaam in Togo

Beloningsbeleid

Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd. De uitvoerende bestuursleden krijgen voor hun activiteiten in Afrikaanse landen reis- en verblijfkosten vergoed.

Jaarverslag en financiële verantwoording

Nieuwsbrieven

Pin It on Pinterest