Second Wave Education Foundation

Second Wave Education Foundation (SWEF) is opgericht om bij te dragen aan onderwijsverbetering in Franstalig Afrika (22 landen). Dit doet zij met de introductie van online onderwijs, te beginnen in de landen Togo en Niger. Zij richt zich op kinderen van 6 tot 16 jaar, hun leerkrachten en de ouders. Daarmee draagt SWEF bij aan het oplossen van één van de grote vraagstukken van het Afrikaanse continent: onderwijsachterstand.

SWEF is gedreven om Afrikaanse kinderen een toekomstperspectief te bieden. Toegang tot goed online onderwijs draagt hier niet alleen aan bij, het is steeds meer een voorwaarde. Online onderwijs zorgt ervoor dat kinderen kunnen doorleren, ook als ze door corona, lange afstanden, geweld in de regio of om andere redenen fysieke lessen moeten missen. Een absolute noodzaak dus, want onderwijs is een basisrecht en een van de belangrijkste voorwaarden voor een beter leven.

PetitPouss
Het team van SWEF heeft hiertoe een applicatie met digitale lesmodules ontwikkeld en maakt deze toegankelijk voor zoveel mogelijk kinderen. De naam van de applicatie, PetitPouss, is een knipoog naar ‘een klein zetje’ in het Frans: ‘un petit coupe de pouce’. Het programma tilt de leerlingen spelenderwijs naar een hoger niveau. Het logo, de giraf, is speels en aaibaar, en sluit aan bij de leefwereld van Afrikaanse kinderen.

Naar een hoger niveau
Door PetitPouss voor zoveel mogelijk kinderen, leerkrachten en ouders in Franstalig Afrika toegankelijk te maken, zullen leerlingen beter presteren en is de kans groter dat basisschoolkinderen hun opleiding voortzetten.

Zoals kinderen in Nederland een Cito-toets maken, sluiten ook kinderen in Franstalig Afrika het primair onderwijs af met een toets. Er is één groot verschil: als de kinderen het examen niet halen, krijgen zij geen toegang tot vervolgonderwijs. Voor veel kinderen betekent dit het einde van hun onderwijs-carrière. Dit gegeven geldt in nagenoeg alle Franstalige Afrikaanse landen en lag aan de basis van de ontwikkeling van PetitPouss. Met de beperkte middelen die er zijn, lukt het de docenten namelijk niet om deze kinderen naar het vereiste niveau te tillen. Met de modules van PetitPouss en de inzet van SWEF om online onderwijs beschikbaar te maken voor deze kinderen, helpen we dat te veranderen.

PetitPouss uitproberen? Ga naar fr.petitpouss.fr en maak een anonieme connectie om het programma te gebruiken.

Digitale kloof
In veel gebieden is internet allesbehalve vanzelfsprekend; het is niet overal aanwezig en als het er is, is het onbetrouwbaar. Hardware is veelal een zeldzaamheid en het niveau van de leerkrachten is in veel gevallen laag. Dit betekent zoeken naar mogelijkheden. De digitale kloof tussen Nederland en grote delen van sub-Sahara Afrika is onvoorstelbaar groot en met onze applicatie en aanpak kunnen we die voor een deel overbruggen. UNESCO denkt er gelukkig ook zo over.

Erkend
En het resultaat is positief: de Nigerijnse minister van Onderwijs heeft in oktober 2021 het platform en zijn inhoud geautoriseerd en erkend als officieel onderdeel van het Nigerijnse onderwijssysteem. Hierdoor is samenwerking mogelijk met verschillende basisscholen en nationale en internationale organisaties. We werken nu voorstellen uit met Welthungerhilfe, Plan International, UNICEF en UNHCR. De VN vluchtelingenorganisatie wil P’titPouss gebruiken in hun onderwijsprogramma voor het toenemend aantal vluchtelingen in Niger.

Kinderen 8

Het Bestuur

De Stichting Second Wave Education Foundation heeft een onbezoldigd werkend bestuur.

Hasan Giire

Hasan Giire

Directeur

Medeoprichter van de stichting en architect van de applicatie, werkzaam in Togo.

Baud Schoenmaeckers

Baud Schoenmaeckers

Voorzitter, uitvoerend

Medeoprichter van de stichting. 

Jaap Stam

Jaap Stam

Secretaris

Tevens journalist bij de Volkskrant.

Rolf Martens

Rolf Martens

Penningmeester

Tevens projectcontroller Vastgoed aan de Universiteit van Maastricht en voormalig hoofd Financiën van de Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Florrie de Pater

Florrie de Pater

Algemeen bestuurslid

Tevens actief bij de Fietsersbond en bij Vluchtelingenwerk Nederland waarvan zij eveneens bestuurslid is.

Team Niger

Het kantoor van de Stichting Second Wave Education Foundation in Niamey heet Fondation PetitPouss Niger. Dit kantoor wordt bemand door drie collega’s.

Mounkaila Mossi

Mounkaila Mossi

Kantoormanager

Is manager van het lokale kantoor in Niger.

Bassira Chaibou

Bassira Chaibou

Kantoormedewerker

Is verantwoordelijk voor de projecten.

Soumana Balkissa

Soumana Balkissa

Stagiaire

Is Stagiaire bij het kantoor in Niger.

Team Togo

Het kantoor van de Stichting Second Wave Education Foundation in Lomé heet PetitPouss Togo. Dit kantoor wordt bemand door directeur Hasan Giire en drie collega’s.

Christine Akakpo

Christine Akakpo

Secretaire

Sabine Adaïsso

Sabine Adaïsso

Marketing

Kokou Galley

Kokou Galley

Conseiller pédagogique