Geef.nl maakt het makkelijk om Second Wave Education Foundation te steunen. Hoe het werkt?

Als je met je buurt, school of organisatie iets wilt organiseren om geld op te halen voor PetitPouss, dan helpt het donatieplatform Geef.nl je daarbij. Zoals de Haarlemse Beatrixschool dat vorig jaar deed met een succesvolle sponsorloop voor de basisschool Goudel Gorou in Niger. Ook kun je een online collectebus aanmaken om te delen met je netwerk. Bijvoorbeeld om een speciale dag nog meer betekenis te geven. Of omdat je jarig bent, maar eigenlijk alleen wensen hebt voor een betere wereld.

We hebben met SWEF diverse scholen, projecten en doelgroepen die je steun goed kunnen gebruiken. Waar we voor kinderen van reguliere basisscholen in Franstalig Afrika al veel kunnen betekenen met PetitPouss, geldt dit voor een aantal doelgroepen in het bijzonder. Denk aan meisjes, kinderen die gevlucht zijn, kinderen uit boerengemeenschappen, kinderen met een auditieve of visuele beperking of andere handicap, kinderen die gehandicapte ouders of familie moeten begeleiden. Zij verdienen speciale aandacht omdat de afstand tot onderwijs voor hen nog groter is. Met jouw donatie kunnen we helpen om beter onderwijs ook voor hen toegankelijk te maken.