Second Wave Education Foundation

Stichting Second Wave Education Foundation geeft miljoenen kinderen in Afrika de kans om beter te presteren op school. SWEF heeft hiervoor de online tool PetitPouss ontwikkeld.

Hasan Giire en Baud Schoenmaeckers zijn begonnen in de West Afrikaanse landen Togo en Niger. In Togo werkt Hasan met een team aan de verdere ontwikkeling van de applicatie en aan het geven van presentaties op scholen. In Niger werkt Baud met zijn team aan de integratie van de applicatie in het onderwijssysteem. Belangrijke partner is de UNHCR. De VN vluchtelingenorganisatie wil PetitPouss gebruiken in hun onderwijsprogramma voor het toenemend aantal vluchtelingen in Niger.

 

 

De ‘drive’ achter het werk is dat zowel het bestuur als Hasan en Baud een actieve rol willen spelen in de verbetering van de levens van talloze mensen in Afrika. En dit kan door bij te dragen aan toegang tot goed online onderwijs. Want onderwijs is een basisrecht en bovendien één van de internationaal erkende en ondertekende VN Sustainabe Development Goals, de SDG’s. Corona heeft ons duidelijk gemaakt dat online onderwijs een absolute noodzaak is. Ook in landen in Afrika.

Niamey project school

De naam van de applicatie is PetitPouss, een knipoog naar ‘een klein zetje’ in het Frans: petit coupe de pouce. Uitproberen? ga naar fr.petitpouss.fr scroll naar onderen en maak een anoniem connectie om het programma te gebruiken.

Het Bestuur

De Stichting Second Wave Education Foundation heeft een vierkoppig, onbezoldigd werkend bestuur. Hasan Giire is directeur en werkzaam in Togo.

Baud Schoenmaeckers

Baud Schoenmaeckers

Voorzitter, uitvoerend

Is voorzitter en uitvoerend bestuurslid. Hij is medeoprichter van de stichting.

Jaap Stam

Jaap Stam

Secretaris

Is secretaris van de stichting. Hij is journalist bij de Volkskrant.

Rolf Martens

Rolf Martens

Penningsmeester

Is penningmeester van de stichting. Hij werkt als projectcontroller Vastgoed aan de Universiteit van Maastricht. Hij was hoofd Financiën van de Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Florrie de Pater

Florrie de Pater

Bestuurslid

Florrie de Pater is algemeen bestuurslid. Zij is actief bij de Fietsersbond en bij Vluchtelingenwerk Nederland waarvan zij eveneens bestuurslid is.

Hasan Giire

Hasan Giire

Werkzaam in Togo

Is medeoprichter van de stichting en de architect van de applicatie. Hij is directeur en werkzaam in Togo.

Het Team Togo

Het kantoor van de Stichting Second Wave Education Foundation in Lomé heet PetitPouss Togo. Dit kantoor wordt bemand door vier collega’s.

Hasan Giire

Hasan Giire

Directeur de Petitpouss

Sabine Adaisso

Sabine Adaisso

Hoofd marketing

Monsieur Galley

Monsieur Galley

Conseiller Pedagogique

Madame Christine

Madame Christine

Secretaire

Het Team Niger

De Stichting Second Wave Education Foundation heeft een kantoor in Niger die bemaand worden door drie colllega en de voorzitter. 

Mounkaila Mossi

Mounkaila Mossi

Landenvertegenwoordiger

Is manager van de lokale kantoor in Niger.

Bassira Chaibou

Bassira Chaibou

Projecten verantwoordelijke

Is verantwoordelijk voor de projecten.

Soumana Balkissa

Soumana Balkissa

Stagiaire

Is Stagiaire bij de Niger kantoor.