Second Wave Foundation

Wij, Stichting Second Wave Foundation ontwikkelen een digitaal onderwijspakket voor kinderen in groep 8 van basisscholen in Franstalig Afrika. Hiermee kunnen we hen door het examen loodsen dat ze móeten halen om naar de middelbare school te kunnen. Om mee te beginnen.

Voor kinderen in het basisonderwijs. We beginnen in het West Afrikaanse Niger (drie keer Frankrijk). Niger is één van de 22 Franstalige Afrikaanse landen met tezamen rond de 200 miljoen kinderen. Een aantal dat blijft groeien omdat de bevolkingsgroei van Afrika groot is; in 2030 wonen op dit continent 1,3 miljard mensen.

Naast de scholen in Niger, gaan we samenwerken met scholen, onderwijskrachten en pedagogen in Djibouti. Daarna begint de uitrol naar de andere Sahellanden Burkina Faso en Mali. Later Benin, Togo – en zo voorts. Afrika groeit naar 1,2 miljard mensen in 2030 –

Wij werken samen met verschillende scholen om te testen en het pakket ter beschikking te stellen. Basisschool Binéta in Niamey, de hoofdstad van Niger, is onze testcase en modelvoorbeeld. Daarna volgen veel meer scholen. Binéta geeft aan 181 kinderen basisonderwijs. In groep 8 zitten 32 kinderen die aan het eind van het jaar een examen moeten doen. Enigszins vergelijkbaar met onze Cito toets. Met één groot verschil…. Als de kinderen het examen niet halen, eindigt hier hun onderwijs ‘carrière’.

Helaas is dit voor 70% van de basisschoolleerlingen in de 22 Franstalige landen in Afrika het eindstation. Omdat het onderwijs daar gebaseerd is op het systeem van de vroegere kolonisator Frankrijk. En het niveau van het Frans dat de leerlingen hier krijgen, is niet goed genoeg om de toets te maken. Met het digitale onderwijspakket dat Second Wave ontwikkelt, kunnen we hier een eind aan maken. Kinderen hebben tenslotte recht op onderwijs.

DHL partnership

Bij zijn vertrek bij DHL werd Hasan gevraagd wat hij ging doen. Hij vertelde over Second Wave Foundation en DHL reageerde direct: “Kunnen jullie, of kunnen de scholen daar, laptops gebruiken?” Het antwoord was duidelijk – volmondig ja. Zoals een vervoerder betaamt, werd direct de daad bij het woord gevoegd en Binéta heeft in de week van 2 maart 2020 de eerste 27 laptops gekregen. Reactie vanuit de school: “De kinderen waren zó ongelofelijk blij…. Er gaat een nieuwe wereld voor hen open”.

DHL donatie 1