Beleid

ANBI Aanvraag 2020                                                                                                

Status
Op dit moment (oktober 2020) loopt de aanvraag voor de ANBI-status. In bijgevoegd document (Beleidsplan.pdf) de uitgebreide versie van ons beleidsplan. Conform de voorschriften van de Belastingdienst vermelden wij hieronder de voor de ANBI-status verplichte gegevens van de stichting:

De Stichting Second Wave Education Foundation is opgericht op 22 januari 2020.
Kamer van Koophandel nummer 77118707
RSIN / fiscaal nummer: 860906954
IBAN: NL43 TRIO 0320 015068  t.n.v. Stichting Second Wave Education Foundation

Filosofie en missie
Onze filosofie is onderwijs verbeteren en toegankelijk maken – te beginnen in Franstalig Afrika (22 landen, 320 miljoen kinderen). Want onderwijs is de basis voor ontwikkeling en vergroot de kans op een beter leven.
De missie is bijdragen aan het oplossen van een van de grote vraagstukken van het Afrikaanse continent– onderwijsachterstand. Met goede lokale en internationale samenwerkingspartners nieuwe onderwijsmogelijkheden binnen handbereik brengen van kinderen van 6 – 14 jaar. Want Afrikaanse kinderen een toekomstperspectief bieden, kansen geven een volwaardige toekomst op te bouwen, begint bij (toegang tot) goed onderwijs.

Visie
Over 5 jaar hebben acht van de 22 Franstalige Afrikaanse landen kennis gemaakt met P’titPouss. In vier landen zijn goed draaiende organisaties (stichtingen of bedrijven) opgezet, bemenst met lokale mensen die de applicatie in het betreffende land aan de man brengen, die feedback geven op verdere verbetering van de applicatie en input geven voor lokale inhoud. In deze landen is een kwart van de ouders met een minimum / laag inkomen bereikt. Over 10 jaar zijn 16 van de 22 landen bereikt. Om het succes te behouden, wordt geïnnoveerd en goed geluisterd naar wensen van het betreffende land. Innovatie betekent onze ideeën afstemmen op lokale behoeften.
 

Achtergrond
* Kinderen in groep 8 van de basisschool (CM2) in Franstalig Afrika moeten een examen doen, vergelijkbaar met onze Citotoets;
* Veel kinderen slagen om diverse redenen niet voor de toets waardoor hun schoolcarrière in groep 8 eindigt;
* Hierin wil de stichting verandering brengen en daartoe is de applicatie P’titPouss gemaakt;
* Met deze applicatie kunnen kinderen hun niveau in korte tijd omhoog brengen zodat zij de toets halen en naar de middelbare school gaan.

Beleid 2020 – 2022
* Verbetering van de kwaliteit (lay-out, toegankelijkheid en betere aansluiting op de lokale situatie) en inhoud van de huidige versie; 
* Uitbreiding van de applicatie naar andere doelgroepen zodat kinderen uit de groepen 4, 5, 6 en 7 de applicatie ook kunnen gebruiken (dit zijn de groepen CM1, CE2, CE1, CP);
* Uitrol van de applicatie in Togo, in Niger en Guinee Conakry.
* Afstemmen op de vraag vanuit deze landen i.v.m. de toenemende vraag naar online onderwijs door Covid 19;
* Evaluatie eind 2021 als input voor vervolgontwikkelingen en uitrol in andere landen;
* Samenwerking aangaan met grote internationale partners (zoals UNICEF, UNESCO, UNHCR, Strømme Foundation, Plan International);
Samenwerking aangaan met partijen voor toegang tot hardware en verbetering van internetconnectiviteit.

Werkwijze
De stichting heeft een bestuur in Nederland en werkt per land met lokale professionals (onderwijzers, onderwijsdeskundigen, pedagogen) aan het verbeteren van de applicatie. Ter plaatse wordt een uitvoeringsorganisatie opgezet (een bedrijf of stichting). Per land wordt vanuit deze organisatie met lokale deskundigen op gebied van communicatie en marketing de applicatie P’titPouss bekendheid gegeven waarna de uitrol aan scholen en particulieren plaatsvindt. 

Bestuur van de stichting
Baud Schoenmaeckers (voorzitter, uitvoerend) 
Jaap Stam (secretaris) 
Rolf Martens (penningsmeester)
Florrie de Pater (bestuurslid)
Hein Bernsen (bestuurslid)
Directeur Togo, Hasan Giire 

Beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd. De uitvoerend bestuursleden krijgen voor hun activiteiten in Afrikaanse landen (op dit moment in Togo en Niger) reis- en verblijfkosten vergoed.

Jaarverslag en Financiële verantwoording 
Aangezien de stichting officieel pas sinds januari 2020 bestaat, is er nog geen financiële verantwoording. Deze zullen gereed zijn in januari 2021.