Beleid

De Stichting Second Wave Education Foundation is opgericht op 22 januari 2020 en heeft sinds februari 2020 de ANBI status.

Kamer van Koophandel nummer 77118707
RSIN / fiscaal nummer: 860906954
IBAN: NL43 TRIO 0320 015068  t.n.v. Stichting Second Wave Education Foundation

Filosofie en missie
Onze filosofie is onderwijs verbeteren en toegankelijk maken – te beginnen in Franstalig Afrika (22 landen, 320 miljoen kinderen). Want onderwijs is de basis voor ontwikkeling en vergroot de kans op een beter leven. De missie is bijdragen aan het oplossen van een van de grote vraagstukken van het Afrikaanse continent – onderwijsachterstand. Door met goede lokale en internationale samenwerkingspartners nieuwe onderwijsmogelijkheden binnen handbereik te brengen van kinderen van 6 – 14 jaar. Onze drijfveer is Afrikaanse kinderen een toekomstperspectief bieden, kansen geven een volwaardige toekomst op te bouwen – dit begint bij (toegang tot) goed onderwijs.
 
Visie
Over 5 jaar hebben acht van de 22 Franstalige Afrikaanse landen kennis gemaakt met onderwijsplatform P’titPouss. In vier landen zijn goed draaiende organisaties (stichtingen of bedrijven) opgezet. Deze zijn bemenst met lokale krachten die P’titPouss kunnen uitleggen en er presentaties over kunnen geven aan ouders, leerkrachten en kinderen, die feedback geven op verdere verbetering en input geven zodat wordt aangesloten op de lokale situatie. In deze landen is in die periode een kwart van de ouders van lagere schoolgaande kinderen bereikt. Over 10 jaar zijn 16 van de 22 landen bereikt. Om het succes te behouden, wordt geïnnoveerd en goed geluisterd naar wensen van het betreffende land. Innovatie betekent onze ideeën afstemmen op lokale behoeften.
  

Achtergrond
* Kinderen in groep 8 van de basisschool (CM2) in Franstalig Afrika moeten een examen doen, vergelijkbaar met onze Citotoets. Veel kinderen slagen hier niet voor  waardoor hun schoolcarrière in groep 8 eindigt;
* Hierin wil de stichting verandering brengen en daartoe is de applicatie P’titPouss gemaakt;
* Onderwijzers, ambtenaren en ouders in Niger en Togo hebben aangegeven dat er grote behoefte is aan programma ontwikkeling voor ook de kinderen van andere klassen. Hieraan heeft de stichting gehoor gegeven. Zomer 2021 is het curriculum voor online onderwijs voor de gehele basisschool gereed.

Beleid 2020 – 2022
• Voortdurende ontwikkeling, uitbreiding en verbetering van het platform op gebied van lay-out, toegankelijkheid en betere aansluiting op de lokale situatie;
• Uitbreiding van de applicatie naar andere doelgroepen zodat kinderen uit de groepen 4, 5, 6 en 7 ook online onderwijs kunnen volgen (dit zijn de groepen CM1, CE2, CE1, CP);
• Introductie in andere landen, te weten Mali, Burkina Faso, Ivoorkust en Guinée Conakry;
• Afstemmen op de vraag vanuit deze landen i.v.m. de toenemende vraag naar online onderwijs door Covid 19;
• Evaluatie eind 2021 als input voor vervolgontwikkelingen;
• Intensivering van de bestaande samenwerking met UNHCR, Turing Foundation, Waka Waka en Strømme Foundation;
• Nieuwe samenwerking aangaan met grote internationale partners zoals UNICEF, UNESCO en Plan Internationale;
• Intensivering van bestaande samenwerking met internetproviders (zoals Airtel en Moov) en aangaan van nieuwe samenwerking teneinde verbetering van internet connectiviteit te realiseren, ook in de afgelegen gebieden (ter vergelijking: een land als Niger is drie keer zo groot als Frankrijk);
• Aangaan van partnerships met partijen die tablets en (kleine) laptops ter beschikking willen stellen. 

Werkwijze
De stichting heeft een bestuur in Nederland en werkt per land met lokale professionals – onderwijzers, onderwijsdeskundigen, pedagogen. Deze werken aan het verbeteren van de inhoud van het lesmateriaal, het afstemmen ervan aan het bestaande lesprogramma en verbetering van de toegankelijkheid van het platform (zoals gebruiksvriendelijkheid). Ter plaatse wordt een uitvoeringsorganisatie opgezet. Per land wordt vanuit deze organisatie met lokale deskundigen bekendheid gegeven aan het platform. Dit wordt gedaan door presentaties te geven op scholen aan ouders, leerkrachten en kinderen, door workshops te geven, door podia te zoeken waarop de deskundigen hun boodschap over P’titPouss kunnen uitdragen, door de publiciteit te zoeken. Er worden flyers gemaakt en uitgedeeld.

Bestuur van de stichting
Baud Schoenmaeckers (voorzitter, uitvoerend)  
Jaap Stam (secretaris)
Rolf Martens (penningsmeester)
Florrie de Pater (bestuurslid)
Hasan Giire is werkzaam in Togo 

Beloningsbeleid
Het bestuur van de stichting werkt onbezoldigd. De uitvoerende bestuursleden krijgen voor hun activiteiten in Afrikaanse landen reis- en verblijfkosten vergoed.

Jaarverslag en Financiële verantwoording 
Aangezien de stichting officieel pas sinds januari 2020 bestaat, is er nog geen jaarverslag noch een financiële verantwoording. Deze zullen gereed zijn in maart 2021.